Science Camp + 2015

  • All uweisen
  • Science Camp + 2015

Des Joer war den Science Camp + nes vum 24ten ob den 27ten August zu Leltz. Jugendlecher vun 14 bis 18 kreien hei mat vill Spass Wessenschaften mei no bruecht.