Science Camp + 2016

  • All uweisen
  • Science Camp + 2016

Des Joer war den Science Camp + nes vum 17ten ob den 20ten August zu Leltz. Jugendlecher vun 14 bis 18 kreien hei mat vill Spass Wessenschaften mei no bruecht.